Freelance Photographer

 
 
 
 

Portrait of Iranian
Writers & Researchers

 

  

 

 Abbas Aref

Abdol-Ali Dast-Qeib

Abu-Torab Khosravi

Ahmad Akbar-pour

Akbar Masoum Beigi

Ali Ashraf Darvishian

Ali Dehbashi

Ali Khodai

Ali Reza Saqafi

Amin Faqiri

Amir Hassan Chehel-Tan

Aydin Aghdashlou

Behnaz Ali-pour

Chista Yasrebi

Enayat Samii

Fanous Bahador-vand

Farid Javaher Kalam

Farideh Boraz-jani

Farkhondeh Aqai

Farkhondeh Hajji-zadeh
.
Farzaneh Aqai-pourFarzaneh Karam-pour

Fereshteh Sari

Fereshteh Tavan-gar

Ghazal Taj-bakhsh

Hamid Yavari

Hassan Aqa-yof

Helia Darabi

Hossein Ab-kenar

Hossein Sana-pour

Houshang Khosh Ravan

Jafar Modarres Sadeqi

Jahed Jahan Shahi

Jalal Sattari

Jaleh Amouzgar

Jalil Shah-Cheshmeh

Javad Mojabi

Keyvan Qadar-khah

Kourosh Asadi

Leila Sadeqi

Lily Farhad-pour

Mahmoud Dolat-abadi

Mahmoud Motaghedi

Mahsa Moheb-Ali
.Majid Kouh-kan

Marjan Riahi

Mashiat Alai

Masoud Khayam

Media Kashi-gar

Mehri Rahmani

Mitra Elyati

Mohammad Ali Sepanlu

Mohammad Bahar Lou

Mohammad Hajji-zadeh

Mohammad Hassan Sojoudi

Mohammad Keshavarz

Mohammad Qasem-zadeh

Mohammad Rahim Okhovat

Mohammad Reza Pour Jafari

Mohammad R. Shafi Kadkani

Mohammad Sanati

Mohsen Faraji

Mohsen Taher Nokandeh

Mostafa Eslamieh

Nahid Tabatabai
.
Nahid Sereshki


.
Nastaran Mousavi

Nastin Javadi

Neda Kavousi-far

Omran Salahi

Parastoo Jangouk

Qasem Kashkouli

Reza Ameri

Rouh-anguiz Karachi

Salaheddin Karim-zadeh

Sepideh Shamlou

Shahla Parvin Rouh

Shahriar Mandani-pour

Shahriar Vaqfi-pour

Shahrzad Toutoun-chi

Shapour Jor-kesh

Shiva Arastoui

Siamak Golshiri

Soheila Baski

Tahmineh Bahram Alian

Violet Razeq Panah

Yar Ali Pour-Moqaddam

Yusef Ali-khani

...

 

Iranian ArtistsHome
Top


 Copyright Masoud Soheili. All rights reserved.